TOP 4 trung tâm xử lý định lượng tốt 1st HCM

TOP 4 trung tâm xử lý định lượng tốt 1st HCM, nếu  bạn đang nghiên cứu khoa học mà cần dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu định lượng, thì chúng tôi nêu các trung tâm dịch vụ khoa học này cho các bạn, đây là những trung tâm uy tín chất lượng đã có kiểm duyệt, mời các bạn cùng xem quan.

Xử lý định lượng

Xử lý định lượng là gì ?

Các phương pháp định lượng nhấn mạnh vào các phép đo khách quan và phân tích thống kê, toán học hoặc số học của dữ liệu được thu thập thông qua các cuộc thăm dò, bảng câu hỏi và khảo sát hoặc bằng cách sử dụng các dữ liệu thống kê đã có từ trước bằng các kỹ thuật tính toán . Nghiên cứu định lượng tập trung vào việc thu thập dữ liệu số và tổng quát hóa dữ liệu đó giữa các nhóm người hoặc để giải thích một hiện tượng cụ thể.

Đặc điểm của nghiên cứu định lượng

Mục tiêu của bạn khi thực hiện nghiên cứu định lượng là xác định mối quan hệ giữa một thứ [một biến độc lập] và một thứ khác [một biến phụ thuộc hoặc kết quả] trong một quần thể. Các thiết kế nghiên cứu định lượng là mô tả [đối tượng thường được đo một lần] hoặc thực nghiệm [đối tượng được đo trước và sau khi điều trị]. Một nghiên cứu mô tả chỉ thiết lập mối liên hệ giữa các biến; một nghiên cứu thực nghiệm thiết lập quan hệ nhân quả.

Nghiên cứu định lượng đề cập đến các con số, logic và lập trường khách quan. Nghiên cứu định lượng tập trung vào dữ liệu số và không thay đổi và lập luận chi tiết, hội tụ hơn là lập luận phân kỳ [tức là việc nảy sinh nhiều ý tưởng về vấn đề nghiên cứu một cách tự phát, tự do].

Các đặc điểm chính của nó là :

 • Dữ liệu thường được thu thập bằng cách sử dụng các công cụ nghiên cứu có cấu trúc.
 • Kết quả dựa trên cỡ mẫu lớn hơn đại diện cho dân số.
 • Nghiên cứu này thường có thể được lặp lại hoặc lặp lại, do độ tin cậy cao của nó.
 • Nhà nghiên cứu có một câu hỏi nghiên cứu được xác định rõ ràng để tìm kiếm câu trả lời khách quan.
 • Tất cả các khía cạnh của nghiên cứu được thiết kế cẩn thận trước khi dữ liệu được thu thập.
 • Dữ liệu ở dạng số và thống kê, thường được sắp xếp dưới dạng bảng, biểu đồ, hình hoặc các dạng phi văn bản khác.
 • Dự án có thể được sử dụng để khái quát hóa các khái niệm một cách rộng rãi hơn, dự đoán kết quả trong tương lai hoặc điều tra các mối quan hệ nhân quả.
 • Nhà nghiên cứu sử dụng các công cụ, chẳng hạn như bảng câu hỏi hoặc phần mềm máy tính, để thu thập dữ liệu số.

Mục đích bao quát của nghiên cứu định lượng là phân loại các đặc trưng, ​​đếm chúng và xây dựng các mô hình thống kê nhằm giải thích những gì quan sát được.

Những điểm chú ý của xử lý định lượng

 1. Giải thích dữ liệu được thu thập và cách xử lý thống kê của chúng cũng như tất cả các kết quả có liên quan liên quan đến vấn đề nghiên cứu mà bạn đang điều tra. Giải thích kết quả không phù hợp trong phần này.
 2. Báo cáo các sự kiện không lường trước đã xảy ra trong quá trình thu thập dữ liệu của bạn. Giải thích cách phân tích thực tế khác với phân tích theo kế hoạch. Giải thích cách xử lý của bạn đối với dữ liệu bị thiếu và lý do tại sao bất kỳ dữ liệu bị thiếu nào không làm giảm giá trị của phân tích của bạn.
 3. Giải thích các kỹ thuật bạn đã sử dụng để “làm sạch” tập dữ liệu của mình.
 4. Chọn một thủ tục thống kê đủ tối thiểu ; cung cấp cơ sở lý luận cho việc sử dụng nó và một tài liệu tham khảo cho nó. Chỉ định bất kỳ chương trình máy tính nào được sử dụng.
 5. Mô tả các giả định cho từng quy trình và các bước bạn đã thực hiện để đảm bảo rằng chúng không bị vi phạm.
 6. Khi sử dụng thống kê suy luận , hãy cung cấp thống kê mô tả, khoảng tin cậy và cỡ mẫu cho mỗi biến cũng như giá trị của thống kê thử nghiệm, hướng của nó, bậc tự do và mức ý nghĩa [báo cáo giá trị p thực tế ].
 7. Tránh suy luận về quan hệ nhân quả , đặc biệt là trong các thiết kế không được chuẩn hóa hoặc không có thử nghiệm thêm.
 8. Sử dụng bảng để cung cấp các giá trị chính xác ; sử dụng các số liệu để truyền tải các hiệu ứng toàn cầu. Giữ các số liệu có kích thước nhỏ; bao gồm các biểu diễn đồ họa của khoảng tin cậy bất cứ khi nào có thể.
 9. Luôn cho người đọc biết những gì cần tìm trong các bảng và hình .

Top 4 trung tâm xử lý định lượng quy tín

 1. Trung tâm Thongke.club

Đây là một trung tâm lâu đời, có độ ưu tín rất cao: Nhưng vấn đề về định lượng như:

 • Thiết kế mô hình nghiên cứu
 • Khảo sát dữ liệu
 • Cung cấp dữ liệu thứ cấp
 • Chạy định lượng
 • Hiệu chỉnh data
 • Hướng dẫn phần mềm
 • Hướng dẫn đọc hiểu output
 • Hướng dẫn chi tiết mô hình
 • ….

Ngoài vấn đề định lượng họ còn, có dịch vụ tư vấn hỗ trợ công bố khoa học, tư vấn hỗ trợ nghiên cứu sinh, tư vấn hỗ trợ luận văn thạc sĩ, tư vấn hỗ trợ các nghiên cứu khoa học các cấp ….

Tui nghĩ trung tâm này sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của bạn về nghiên cứu khoa học.

Nhược điểm: Thù lao thuộc vào hàng đầu hiện nay.

Trung tâm Luanvanhay.org

Trung tâm này họ mạnh mẽ hơn trong việc hỗ trợ:

 • Tư vấn hỗ trợ luận án tiến sĩ
 • Tư vấn hỗ trợ luận văn cao học
 • Tư vấn hỗ trợ nghiên cứu khoa học
 • Tư vấn hỗ trợ nghiên cứu định lượng

Nhược điểm: Do độ tin cây tương đối tốt, nên họ không hỗ trợ những bạn nào có nhu cầu làm gấp.

Trung tâm Solieu.vip

Đây cũng là một trung tâm cung cấp dịch vụ nghiên cứu định lượng uy tín, với thù lao và thời gian phù hợp nhiều hơn với các bạn sinh viên. Đặc biệt là có hỗ trợ hướng dẫn trực tiếp. Họ có hướng dẫn nhiều mô hình kinh tế lượng rất hay.

Nhược điểm: Họ cũng có nhận làm gấp nhưng phí sẽ cao hơn.

Trung tâm chaydinhluong.com

Đây là một trung tâm mới, cung cấp đầy đủ những dịch vụ nghiên cứu định lượng từ cung cấp số liệu, xử lý data, cho tới chạy mô hình định lượng và viết output kết quả nghiên cứu.

Nhược điểm: Trung tâm mới.

Kết luận.

Trên đây chúng tôi cung cấp đến các bạn danh dách TOP 4 trung tâm xử lý định lượng uy tín nhất hiện này.