Công bố kết quả nghiên cứu khoa học Springer Scopus IS nên biết

Công bố kết quả nghiên cứu khoa học Springer Scopus IS nên biết, đây là bài viết chúng tôi tập hợp những chỉ tiêu cơ bản cho các bạn dễ hình dùng nhất trước khi công bố kết quả nghiên cứu của mình trên các hệ thống cơ sở dữ liệu Springer Scopus IS… một cách hiệu quả nhất.

Công bố kết quả nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học là gì ?

Nghiên cứu khoa học là quá trình thu thập, phân tích và hiểu rõ các sự kiện, quy luật, hoặc hiện tượng trong tự nhiên hoặc trong xã hội thông qua việc áp dụng phương pháp khoa học. Mục đích của nghiên cứu khoa học là tạo ra kiến thức mới và cải tiến kiến thức đã có, đóng góp vào sự phát triển của khoa học và công nghệ.

Nghiên cứu khoa học thường bao gồm các bước như lựa chọn vấn đề nghiên cứu, xác định giả thuyết, thiết kế nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, rút ra kết luận và công bố kết quả nghiên cứu. Các phương pháp nghiên cứu khoa học bao gồm thực nghiệm, quan sát, mô tả, phân tích và mô hình hóa.

Nghiên cứu khoa học được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như khoa học tự nhiên, y học, kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, giáo dục, và công nghệ thông tin. Nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh và tạo ra các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ mới để phục vụ nhân loại.

Kết quả nghiên cứu là gì ?

Kết quả nghiên cứu là những kết quả thu được sau khi đã thực hiện quá trình nghiên cứu khoa học. Kết quả này có thể là những phát hiện mới, giải thích hoặc cải tiến hiện tượng, quy luật, vấn đề đã được đặt ra trong quá trình nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu thường được trình bày trong báo cáo nghiên cứu hoặc bài báo khoa học, bao gồm các phần như mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả thu được, phân tích và đánh giá kết quả, và kết luận.

Các kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng để cải thiện các sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình trong nhiều lĩnh vực khác nhau, cung cấp giải pháp cho các vấn đề phức tạp và đóng góp vào sự phát triển của khoa học và công nghệ.

Phát hiện mới trong nghiên cứu khoa học

Phát hiện mới là một trong những kết quả quan trọng trong nghiên cứu khoa học. Nó bao gồm các khám phá mới về các sự kiện, hiện tượng hoặc quy luật tự nhiên hoặc xã hội chưa được biết đến trước đây.

Phát hiện mới trong kết quả nghiên cứu khoa học có thể đưa ra những giải pháp, ý tưởng hoặc kỹ thuật mới để cải thiện hiện trạng, tăng hiệu quả trong các lĩnh vực khác nhau, cung cấp thông tin quan trọng cho việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.

Việc phát hiện mới có thể được đưa ra qua nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm thực nghiệm, phân tích số liệu, mô phỏng, thảo luận, v.v. Tuy nhiên, để đảm bảo sự tin cậy và hiệu quả của phát hiện mới, các phương pháp phải được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp khoa học chính xác, cẩn thận và nghiêm ngặt.

Công bố kết quả nghiên cứu khoa học Springer Scopus IS nên biết
Công bố kết quả nghiên cứu khoa học Springer Scopus IS nên biết

Đánh giá Springer Scopus ISI

ISI (Web of Science), Scopus và Springer là các cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học uy tín và được sử dụng rộng rãi trong việc đánh giá và công bố bài báo khoa học. Dưới đây là đánh giá của tôi về các cơ sở dữ liệu này:

 1. ISI (Web of Science):
 • Là một trong những cơ sở dữ liệu tạp chí uy tín nhất và được sử dụng rộng rãi trong việc đánh giá và công bố bài báo khoa học.
 • Bao gồm nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, xã hội, y học, nghệ thuật và nhân văn.
 • Các tạp chí được chấp nhận để công bố phải qua quá trình đánh giá chất lượng nghiêm ngặt của một tổ chức độc lập.
 • Tuy nhiên, việc công bố trên các tạp chí ISI có thể mất nhiều thời gian và các chi phí phát hành có thể khá đắt đỏ.
 1. Scopus:
 • Là một trong những cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học uy tín nhất.
 • Bao gồm nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, xã hội, y học và kinh tế.
 • Tạp chí được chấp nhận để công bố phải qua quá trình đánh giá chất lượng nghiêm ngặt.
 • Thời gian đăng ký và công bố trên Scopus có thể nhanh hơn so với ISI.
 • Tuy nhiên, một số tạp chí có thể không được chấp nhận trên Scopus.
 1. Springer:
 • Là một nhà xuất bản uy tín với nhiều tạp chí khoa học trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
 • Các tạp chí có thể được chấp nhận trên Springer sau khi qua quá trình đánh giá chất lượng nghiêm ngặt.
 • Springer cung cấp nhiều tạp chí mở và các tạp chí có yếu tố tác động cao.
 • Tuy nhiên, giá phát hành của một số tạp chí có thể khá đắt đỏ.

Tóm lại, các cơ sở dữ liệu tạp chí ISI, Scopus và Springer đều là các cơ sở dữ liệu uy tín và được sử dụng rộng rãi trong việc đánh giá và công bố bài báo khoa học. Tuy nhiên, các tạp chí trong mỗi cơ sở dữ liệu này đều có các tiêu chí và quy định khác nhau về việc đánh giá và chấp nhận bài báo, do đó tùy vào lĩnh vực nghiên cứu và mục đích công bố, người viết bài nên tìm hiểu và chọn cơ sở dữ liệu phù hợp để công bố bài báo khoa học của mình.

Ngoài các cơ sở dữ liệu trên, còn có nhiều cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học khác như PubMed, IEEE Xplore, ACS Publications, Taylor & Francis, Elsevier, v.v… Tùy thuộc vào lĩnh vực nghiên cứu và mục đích công bố, người viết bài cần tìm hiểu các cơ sở dữ liệu này để chọn ra những tạp chí phù hợp và tăng cơ hội công bố thành công. Ngoài ra, việc đăng ký tài khoản và sử dụng cơ sở dữ liệu này có thể mất phí hoặc phải trả tiền phí đăng ký.

Tóm lại, việc đánh giá và lựa chọn cơ sở dữ liệu tạp chí để công bố bài báo khoa học là rất quan trọng và ảnh hưởng đến việc xây dựng uy tín và sự nghiệp nghiên cứu của các nhà khoa học. Người viết bài nên tìm hiểu kỹ về các cơ sở dữ liệu tạp chí và quy định của từng tạp chí trước khi đưa ra quyết định công bố bài báo.

Đánh giá chỉ tiêu tạp chí

Các chỉ tiêu đo lường thông dụng

Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tạp chí thường được sử dụng bao gồm:

 1. Chỉ số Impact Factor (IF): là một chỉ số đánh giá tầm quan trọng của một tạp chí trong lĩnh vực nghiên cứu của nó. IF tính toán dựa trên số lượng các bài báo được trích dẫn trong các tạp chí khoa học khác trong một năm. Tuy nhiên, chỉ số IF cũng gặp nhiều tranh cãi vì có thể dẫn đến việc tạp chí tập trung vào số lượng bài báo thay vì chất lượng.
 2. Chỉ số SCImago Journal Rank (SJR): cũng là một chỉ số đánh giá tầm quan trọng của tạp chí, tính đến cả sự trích dẫn và trọng số của các tạp chí tham chiếu. SJR được tính toán bởi SCImago Lab và được sử dụng rộng rãi để đánh giá chất lượng tạp chí.
 3. Hệ số H (H-index): đánh giá sự ảnh hưởng của một nhà nghiên cứu dựa trên số lượng các bài báo và số lần trích dẫn của các bài báo của họ. H-index của một tạp chí sẽ cho biết số lượng những bài báo đã được trích dẫn ít nhất h-index lần.
 4. Số lượng bài báo được trích dẫn (Citations): đánh giá tầm quan trọng của các bài báo bằng cách tính toán số lần trích dẫn của chúng. Các tạp chí có số lượng bài báo được trích dẫn cao thường được coi là có chất lượng cao.
 5. Chỉ số Eigenfactor: đánh giá tầm quan trọng của một tạp chí bằng cách tính toán số lượng các bài báo trong tạp chí và số lần trích dẫn của các bài báo đó. Chỉ số này có thể giúp đánh giá tầm quan trọng của một tạp chí mà không bị ảnh hưởng bởi số lượng bài báo.
 6. Chỉ số Article Influence Score (AIS): tính toán tầm quan trọng của một bài báo bằng cách tính toán số lần trích dẫn của bài báo đó và số lượng bài báo trong cùng tạp chí. Chỉ số này có thể giúp đánh giá chất lượng của một bài báo trong tạp chí
 1. Thời gian xử lý bài báo (Submission to Acceptance): là thời gian mà một tạp chí cần để xử lý một bài báo từ khi nó được nộp cho tới khi nó được chấp nhận để xuất bản. Thời gian xử lý ngắn cho thấy tạp chí có quy trình xử lý bài báo hiệu quả và nhanh chóng.
 2. Chính sách và quy trình xuất bản: đánh giá tính minh bạch và công bằng của các quy trình xuất bản của tạp chí. Tạp chí nên có quy trình xem xét bài báo chuyên nghiệp và công bằng, và công bố các thông tin về tiến trình xuất bản một cách rõ ràng.
 3. Quy mô và độ phổ biến của tạp chí: đánh giá quy mô và độ phổ biến của một tạp chí trong cộng đồng nghiên cứu. Tạp chí phổ biến có thể có nhiều độc giả và tác giả hơn, và cũng có thể cung cấp một diễn đàn cho các nhà nghiên cứu giao lưu và trao đổi ý tưởng.

Các chỉ tiêu trên có thể được sử dụng để đánh giá chất lượng của một tạp chí khoa học trước khi quyết định nộp bài báo cho tạp chí đó. Tuy nhiên, các chỉ tiêu này không nên được coi là duy nhất hoặc tuyệt đối, và các tạp chí có thể có những đặc điểm riêng mà không được phản ánh trong các chỉ tiêu này.

Bạn cần tư vấn hay hỗ trợ các bạn cứ liên hệ chúng tôi
Bạn cần tư vấn hay hỗ trợ các bạn cứ liên hệ chúng tôi

Chỉ số trích dẫn (citation index) là gì?

Chỉ số trích dẫn (citation index) là một đại lượng đo lường sự phổ biến của một bài báo khoa học hoặc tác giả trong cộng đồng nghiên cứu. Nó được tính bằng cách đếm số lần mà bài báo hoặc tác giả đó được trích dẫn trong các bài báo khác, và sau đó thể hiện dưới dạng một chỉ số.

Các chỉ số trích dẫn phổ biến bao gồm:

 1. Chỉ số trích dẫn của Web of Science (Thomson Reuters): Đây là một trong những chỉ số trích dẫn phổ biến nhất, được tính bằng cách đếm số lần mà một bài báo hoặc tác giả được trích dẫn trong các bài báo được chỉ định bởi Web of Science. Chỉ số trích dẫn của Web of Science được sử dụng để tính toán hệ số trích dẫn (impact factor) của các tạp chí khoa học.
 2. Scopus: Đây là một cơ sở dữ liệu trích dẫn và chỉ số trích dẫn được tính bằng cách đếm số lần mà một bài báo hoặc tác giả được trích dẫn trong các bài báo được liệt kê trong cơ sở dữ liệu Scopus.
 3. Google Scholar: Đây là một công cụ tìm kiếm và cơ sở dữ liệu trích dẫn được tạo ra bởi Google, và chỉ số trích dẫn được tính bằng cách đếm số lần mà một bài báo hoặc tác giả được trích dẫn trong các bài báo được liệt kê trong cơ sở dữ liệu Google Scholar.

Chỉ số trích dẫn có thể được sử dụng để đánh giá sự phổ biến và tầm quan trọng của một bài báo khoa học hoặc tác giả, và có thể được sử dụng để đánh giá chất lượng của các tạp chí khoa học. Tuy nhiên, nó cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác như thời gian xuất bản và lĩnh vực nghiên cứu.

Hệ số ảnh hưởng (impact factor) là gì?

Hệ số ảnh hưởng (impact factor) là một chỉ số đo lường tầm quan trọng của một tạp chí khoa học trong cộng đồng nghiên cứu. Chỉ số này được tính bằng cách chia tổng số lượng trích dẫn của các bài báo được xuất bản trong tạp chí đó trong năm trước đó cho tổng số lượng bài báo được xuất bản trong tạp chí đó trong năm đó.

Ví dụ, nếu một tạp chí có tổng số lượng trích dẫn của các bài báo của năm trước đó là 500 và tổng số lượng bài báo được xuất bản trong tạp chí đó trong năm đó là 100, thì hệ số ảnh hưởng của tạp chí đó sẽ là 5.

Hệ số ảnh hưởng được sử dụng để đánh giá chất lượng và tầm quan trọng của các tạp chí khoa học. Các tạp chí có hệ số ảnh hưởng cao thường được coi là có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng nghiên cứu, và các bài báo được xuất bản trong các tạp chí này cũng có thể được coi là có tầm quan trọng cao. Tuy nhiên, việc sử dụng hệ số ảnh hưởng để đánh giá chất lượng của một bài báo cụ thể trong một tạp chí nhất định có thể gặp phải nhiều hạn chế, và cần được kết hợp với những phương pháp đánh giá khác để đảm bảo tính khách quan và chính xác.

Chỉ số H (h-index) nhà khoa học

Chỉ số H (h-index) là một chỉ số đánh giá tầm quan trọng và ảnh hưởng của một nhà khoa học dựa trên số lượng bài báo mà họ đã xuất bản và số lượng trích dẫn của các bài báo đó. Chỉ số H được tính bằng cách sắp xếp tất cả các bài báo của một nhà khoa học theo số lượng trích dẫn giảm dần, và sau đó xác định chỉ số H là số lượng bài báo của nhà khoa học đó có ít nhất H trích dẫn.

Ví dụ, nếu một nhà khoa học có 20 bài báo, và các bài báo này được trích dẫn lần lượt là 40, 30, 25, 20, 18, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, thì chỉ số H của nhà khoa học này là 11, vì nhà khoa học này có ít nhất 11 bài báo được trích dẫn ít nhất 11 lần.

Chỉ số H được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng nghiên cứu để đánh giá tầm quan trọng và ảnh hưởng của một nhà khoa học, và cũng được sử dụng để so sánh giữa các nhà khoa học với nhau. Tuy nhiên, như với mọi chỉ số đánh giá, chỉ số H cũng có những hạn chế và không thể hoàn toàn phản ánh tầm quan trọng và ảnh hưởng của một nhà khoa học.

Chi số H-index tạp chí

Chỉ số H-index thường được áp dụng để đánh giá tầm quan trọng và ảnh hưởng của một nhà khoa học, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để đánh giá tạp chí. Chỉ số H-index cho tạp chí có thể được tính bằng cách sử dụng tất cả các bài báo được công bố trong tạp chí đó và số lượng trích dẫn của các bài báo đó.

Để tính chỉ số H-index cho một tạp chí, ta có thể làm theo các bước sau:

 1. Tìm tất cả các bài báo được công bố trong tạp chí đó trong một khoảng thời gian nhất định.
 2. Sắp xếp các bài báo này theo thứ tự số lượng trích dẫn giảm dần.
 3. Tìm chỉ số H của danh sách các bài báo này bằng cách xác định số lượng bài báo có ít nhất H trích dẫn.

Chỉ số H-index cho tạp chí có thể giúp đánh giá tầm quan trọng và ảnh hưởng của tạp chí trong cộng đồng nghiên cứu. Tuy nhiên, việc tính toán chỉ số H-index cho tạp chí cũng có những hạn chế và không thể hoàn toàn phản ánh tầm quan trọng và ảnh hưởng của tạp chí đó.